39 1 Noah Holdings Limited akan Menganjurkan Mesyuarat Agung Luar Biasa pada 26 Oktober 2023

SHANGHAI, 18 Sept. 2023 — Noah Holdings Limited (the “Syarikat” atau “Noah“) (NYSE: NOAH dan HKEX: 6686), penyedia perkhidmatan pengurusan kekayaan terkemuka dan perintis yang menawarkan perkhidmatan penasihat lengkap satu hentian mengenai pelaburan global dan peruntukan aset terutamanya untuk pelabur bernilai tinggi, hari ini menerbitkan pekeliling (the “EGM Circular“) untuk memberi pemegang saham maklumat mengenai cadangan yang akan dikemukakan di mesyuarat agung luar biasa pemegang saham Syarikat (the “EGM“) untuk kelulusan pemegang saham dan notis EGM (the “EGM Notice“). EGM akan diadakan di 34/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, pada Khamis, 26 Oktober 2023 pada 9:00 pagi, waktu Hong Kong, bagi tujuan untuk mempertimbangkan dan mengundi resolusi yang dinyatakan dalam EGM Notice. EGM Circular, EGM Notice dan borang proksi untuk EGM boleh didapati di laman web hubungan pelabur Syarikat di ir.noahgroup.com. Lembaga pengarah Syarikat sepenuhnya menyokong resolusi yang dicadangkan dan mengesyorkan agar pemegang saham dan pemegang ADS mengundi untuk menerima resolusi yang dinyatakan dalam EGM Notice.

Pemegang rekod saham biasa Syarikat setakat penutupan perniagaan pada Selasa, 12 September 2023, waktu Hong Kong, layak menghadiri dan mengundi di EGM serta sebarang penangguhan dan penundaan mesyuaratnya. Pemegang saham biasa Syarikat (the “ADSs“) setakat penutupan perniagaan pada Selasa, 12 September 2023, waktu New York (the “ADS Record Date“) yang ingin melaksanakan hak mengundi mereka untuk saham biasa asas mesti memberi arahan mengundi kepada Citibank, N.A., pendepositari ADS.

Noah telah mengemukakan laporan tahunannya dalam Borang 20-F, termasuk penyata kewangan diauditnya, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022, kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (the “SEC“). Laporan tahunan Noah dalam Borang 20-F boleh diakses di laman web SEC di http://www.sec.gov. Syarikat juga telah menerbitkan laporan tahunannya (the “2022 Annual Report”) untuk tujuan Hong Kong menurut Peraturan-Peraturan Penyenaraian Sekuriti Bursa Saham Hong Kong Terhad (the “Hong Kong Stock Exchange“), yang boleh diakses di laman web Bursa Saham Hong Kong di http://www.hkexnews.hk. Kedua-dua Borang 20-F Noah dan Laporan Tahunan 2022 boleh diakses di laman web hubungan pelabur Syarikat di ir.noahgroup.com.

MENGENAI NOAH HOLDINGS LIMITED

Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH dan HKEX:6686) adalah penyedia perkhidmatan pengurusan kekayaan terkemuka dan perintis di China yang menawarkan perkhidmatan penasihat lengkap satu hentian mengenai pelaburan global dan peruntukan aset terutamanya untuk pelabur bernilai tinggi. Noah adalah syarikat pegangan Kepulauan Cayman dan menjalankan perniagaan di Hong Kong sebagai Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited. Pada separuh pertama 2023, Noah mengedarkan RMB35.2 bilion (AS$4.9 bilion) produk pelaburan. Melalui Gopher Asset Management, Noah mempunyai aset di bawah pengurusan sebanyak RMB156.9 bilion (AS$21.6 bilion) setakat 30 Jun 2023.

Perkhidmatan pengurusan kekayaan Noah terutamanya mengedarkan ekuiti swasta, sekunder swasta, dana bersama dan produk lain yang didenominasikan dalam RMB dan mata wang lain. Noah memberi penyelesaian kewangan yang disesuaikan kepada klien melalui rangkaian 1,375 pengurus perhubungan di 63 bandar di tanah besar China, dan melayani keperluan pelaburan antarabangsa kliennya melalui pejabat di Hong Kong (China), Taiwan (China), New York, Silicon Valley dan Singapura. Perniagaan pengurusan kekayaan Syarikat mempunyai 446,557 klien berdaftar setakat 30 Jun 2023. Melalui Gopher Asset Management, Noah mengurus ekuiti swasta, sekuriti awam, hartanah, strategi pelbagai dan pelaburan lain yang didenominasikan dalam RMB dan mata wang lain. Noah juga menyediakan perniagaan lain.

Untuk maklumat lanjut, sila layari Noah di ir.noahgroup.com.

SUMBER Noah Holdings Limited