19 2 Lument Finance Trust, Inc. Announces Quarterly Common Stock Dividend Increase

NEW YORK, 14 Sept. 2023 – Lument Finance Trust, Inc. (NYSE: LFT) (“LFT” atau “Syarikat”) mengumumkan pengisytiharan dividen tunai sebanyak $0.07 setiap saham biasa berkaitan suku ketiga 2023, yang mewakili peningkatan 17% berbanding dividen suku kedua 2023 sebanyak $0.06 setiap saham. Dividen akan dibayar pada 16 Oktober 2023 kepada pemegang saham biasa yang tercatat pada penutupan perniagaan 29 September 2023.

Syarikat juga mengumumkan pengisytiharan dividen tunai sebanyak $0.4921875 setiap saham 7.875% Siri A Saham Keutamaan Terkumpul Tidak Boleh Tebus. Dividen akan dibayar pada 16 Oktober 2023 kepada pemegang saham keutamaan yang tercatat pada penutupan perniagaan 2 Oktober 2023.

Mengenai LFT

LFT adalah sebuah perbadanan Maryland yang memberi tumpuan kepada pelaburan, pembiayaan dan pengurusan portfolio pinjaman komersial hartanah. Syarikat terutamanya melabur dalam pinjaman kadar terapung peralihan komersial hartanah multi-keluarga bersaiz sederhana. LFT diurus dan dinasihati secara luaran oleh Lument Investment Management, LLC, sebuah syarikat liabiliti terhad Delaware.

Maklumat Tambahan dan Di Mana Untuk Menemuinya

Pelabur, pemegang sekuriti dan orang lain yang berminat boleh menemui maklumat tambahan mengenai Syarikat di laman web Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa SEC di http://www.sec.gov/ atau laman web Syarikat https://www.lumentfinancetrust.com atau dengan menghubungi: Lument Finance Trust, 230 Park Avenue, Tingkat 20, New York, NY 10169, Perhatian: Hubungan Pelabur.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu yang dimasukkan dalam siaran akhbar ini merupakan kenyataan prospektif yang bertujuan untuk layak untuk perlindungan yang terkandung dalam Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Kenyataan prospektif tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian. Anda boleh mengenal pasti kenyataan prospektif dengan menggunakan perkataan seperti “percaya,” “jangka,” “antisipasi,” “anggaran,” “rancangan,” “terus,” “berhasrat,” “seharusnya,” “mungkin,” “akan,” “cuba,” “akan,” atau ungkapan serupa atau istilah lain yang sebanding, atau dengan perbincangan strategi, rancangan atau niat. Kenyataan prospektif adalah berdasarkan kepercayaan, andaian dan jangkaan prestasi masa depan Syarikat, dengan mengambil kira semua maklumat yang tersedia untuk Syarikat pada tarikh siaran akhbar ini atau pada tarikh kenyataan tersebut dibuat buat pertama kali. Keputusan sebenar mungkin berbeza daripada jangkaan, anggaran dan unjuran. Anda dinasihatkan untuk tidak bergantung secara tidak wajar kepada kenyataan prospektif dalam siaran akhbar ini dan perlu mempertimbangkan dengan teliti faktor-faktor yang diterangkan dalam Bahagian I, Item IA “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan Syarikat pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2022, yang boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov, dan dalam pengemukaan semasa atau berkala lain dengan SEC, apabila menilai kenyataan prospektif ini. Kenyataan prospektif tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang besar, banyak daripadanya sukar diramalkan dan umumnya di luar kawalan Syarikat. Kecuali diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, Syarikat menafikan sebarang hasrat atau kewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula mana-mana kenyataan prospektif, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya.

(PRNewsfoto/Lument Finance Trust, Inc.)

SUMBER Lument Finance Trust, Inc.