Mining 55 Depositphotos 202987196 L @kruwt KAINANTU RESOURCES ANNOUNCES CLOSING OF THE FINAL TRANCHE OF ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED C$1.8 MILLION CONVERTIBLE DEBENTURE FINANCING

/TIDAK UNTUK DIEDARKAN KEPADA PERKHIDMATAN BERITA WAYAR AMERIKA SYARIKAT ATAU UNTUK DIKELUARKAN, PENERBITAN, PENYEBARAN, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DI ATAU KE AMERIKA SYARIKAT/

VANCOUVER, BC, 15 Sept. 2023 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd. (TSXV: KRL) (FSE: 6J0) (“KRL” atau “Syarikat“), syarikat perlombongan emas berfokus Asia-Pasifik dengan gembira mengumumkan penutupan tawaran pembiayaan penempatan persendirian sebanyak C$1.27 juta (“Tawaran“), yang diumumkan pada 30 Mei 2023.


Logo Kainantu Resources Ltd. (Kumpulan CNW/Kainantu Resources Ltd.)

Dalam tranche pertama Tawaran, Syarikat telah mengeluarkan unit debentur boleh tukar senior dengan jumlah prinsipal sebanyak C$503,164.06, seperti yang diumumkan pada 22 Jun 2023.

Dalam tranche kedua Tawaran, Syarikat telah mengeluarkan unit debentur boleh tukar senior dengan jumlah prinsipal sebanyak C$296,835.94, seperti yang diumumkan pada 18 Julai 2023.

Dalam tranche ketiga Tawaran, Syarikat telah mengeluarkan unit debentur boleh tukar senior dengan jumlah prinsipal sebanyak C$310,000.

Dalam tranche akhir Tawaran ini, Syarikat telah mengeluarkan unit debentur boleh tukar senior ( “Unit Debentur“) dengan jumlah prinsipal sebanyak C$160,000.

Setiap Unit Debentur terdiri daripada: (i) debentur boleh tukar sekuriti 10% (“Debentur Boleh Tukar“) boleh ditukar kepada saham biasa Syarikat (“Saham Biasa“) pada harga penukaran C$0.08 setiap saham biasa (“Harga Penukaran“) pada bila-bila masa diberikan tempoh bermula 12 bulan dari tarikh penutupan dan berakhir pada tarikh 36 bulan dari tarikh penutupan, dengan syarat sekiranya Syarikat tidak melengkapkan penyatuan saham diterbitkan dan belum bayar yang akan menghasilkan Harga Penukaran sekurang-kurangnya C$0.10 atas dasar selepas penyatuan, Harga Penukaran pada bila-bila masa sepanjang tempoh bermula 12 bulan dari tarikh penutupan dan berakhir pada tarikh 36 bulan dari tarikh penutupan hendaklah C$0.10, dan matang tiga tahun dari tarikh penutupan setiap tranche; dan (ii) bilangan waran saham biasa pembelian (“Waran“) yang akan terhasil daripada pembahagian jumlah prinsipal Unit Debentur tersebut dengan C$0.08, dengan setiap Waran memberi pemegang hak untuk memperoleh satu saham biasa Syarikat (setiap satu, “Saham Waran“) pada C$0.12 sesaham bagi tempoh 3 tahun dari penutupan tranche yang berkenaan.

Sekiranya pada bila-bila masa selepas lapan belas bulan selepas terbitan Debentur Boleh Tukar, harga purata berwajaran jumlah dagangan 60 hari Saham Biasa di Bursa Saham Venture TSX adalah sama atau lebih besar daripada 200% Harga Penukaran, Syarikat berhak untuk melaksanakan 50% daripada jumlah prinsipal belum bayar Debentur Boleh Tukar tersebut kepada Saham Biasa. Jika VWAP 60 hari tersebut adalah sama atau lebih besar daripada 300% harga penukaran, Syarikat berhak untuk melaksanakan kesemua atau sebahagian jumlah prinsipal belum bayar Debentur Boleh Tukar tersebut kepada Saham Biasa.

Debentur Boleh Tukar, Waran, Saham Waran, Waran Penemu (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan Saham Waran Penemu (seperti yang ditakrifkan di bawah) tertakluk kepada tempoh pegangan statutori empat bulan dan satu hari berakhir empat bulan dan satu hari selepas tarikh terbitannya, selaras dengan undang-undang sekuriti yang berkenaan.

Yuran Penemu

Syarikat telah membayar kepada Lightstream Capital Ltd. (“Penemu”) C$11,200 tunai dan mengeluarkan kepada Para Penemu sejumlah 93,333 waran saham biasa pembelian penemu (“Waran Penemu”), setiap Waran Penemu memberi pemegang hak untuk memperoleh satu saham biasa Syarikat (setiap satu, “Saham Waran Penemu”) pada C$0.12 sesaham bagi tempoh tiga tahun dari penutupan tranche yang berkenaan.

Penggunaan Hasil

Jumlah hasil bersih daripada Tawaran telah atau akan digunakan, tetapi tidak terhad kepada, AS$400,000 diperuntukkan bagi pemerolehan Projek Kili Teke, dengan baki hasil akan digunakan untuk memajukan program eksplorasi yang memberi tumpuan kepada sasaran penggerudian kelas tinggi khusus di KRL Utara (bersebelahan dengan K92), KRL Selatan (memberi tumpuan kepada sasaran Ontenu) dan Sungai Mei (terutamanya di prospek Mountain Gate), dan untuk tujuan modal kerja am.

Mengenai Kainantu Resources (KRL)

Kainantu Resources ‘KRL’ adalah syarikat perlombongan emas berfokus Asia-Pasifik dengan empat projek emas-tembaga yang sangat prospektif, KRL Selatan, KRL Utara dan Projek Sungai Mei. Semua projek terletak di rantau perlombongan utama di PNG. Kedua-dua KRL Utara dan KRL Selatan menunjukkan potensi untuk menjadi hos kepada mineralisasi epiterma dan porfiri kelas tinggi, seperti yang dilihat di tempat lain di Daerah Emas Kainantu kelas tinggi. Projek Sungai Mei berdekatan dengan Projek Tembaga-Emas Frieda River yang terkenal di dunia, dengan penggerudian sejarah menunjukkan potensi untuk projek tembaga-emas yang signifikan. KRL mempunyai lembaga pengarah dan pengurusan yang sangat berpengalaman dengan rekod terbukti bekerja sama di rantau ini; dan rakan kongsi tempatan yang mapan. Kili Teke adalah projek pembangunan maju dengan sumber mineral sedia ada yang mematuhi NI 43-101.

TSX-V mahupun Penyedia Perkhidmatan Peraturannya (seperti yang ditakrifkan dalam dasar TSX-V) tidak menerima tanggungjawab untuk kecukupan atau ketepatan siaran ini.